Categories
Berita pembangunan Pendidikan

UKM TAWAR PROGRAM SARJANA KEPADA KAKITANGAN JPJ

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menawarkan program pengajian kepada pegawai Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui Program Kolaborasi Strategik antara UKM dan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

Program yang ditawarkan itu adalah Sarjana Sains Sosial (Polisi Pengangkutan, Logistik dan Penguatkuasaan) yang akan dijalankan di Akademi JPJ, Melaka dan akan menjadi Kampus Luar UKM.

Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Ir Dr Wee Ka Siong berkata, program kerjasama UKM-JPJ itu akan melibatkan pegawai di bawah Kementerian Penagngkutan bagi meningkatkan lagi kompetensi mereka dalam pengurusan pengangkutan logistik dan penguatkuasaan.

“Ini adalah satu kolaborasi yang sangat baik antara JPJ dengan universiti-universiti terkemuka di Malaysia iaitu UKM dan Universiti Teknologi Mara (UiTM), yang akan menawarkan program Diploma Eksekutif.

“Selain itu, kita juga mengadakan kursus atau program bersama dengan Jabatan Pembangunan Negara (JPK) di mana kita akan menjalankan program-program untuk meningkatkan kompentesi pegawai dan kakitangan,” katanya kepada media selepas Majlis Menandatangani Program Kolaborasi Strategik JPJ Bersama UiTM, UKM dan JPK di sini.

Beliau berkata, walaupun ketiga-tiga program pengajian tersebut melibatkan tiga kategori berbeza, tetapi ianya telah merentasi semua lapisan gred (jawatan) dalam JPJ.

“Ia adalah satu program yang menyeluruh dan mengambil kira keperluan untuk semua kakitangan di kementerian ini. Kita mempunyai lebih 8,000 staf dan kita sangat menggalakkan mereka mengikuti progam sebegini kerana pada era ini JPJ berdepan dengan pelbagai cabaran.

“Jadi kita perlu mempertingkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga sikap kita. Saya rasa kerjasama dengan universiti terkemuka ini akan dapat membantu dalam memastikan kita sentiasa ke arah kecemerlangan,” katanya.

Sumber: Portal UKM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *